Xe Toyota Camry 2018

Toyota Camry 2.0E
Toyota Camry 2.0E – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá khuyến mãi: 995.000.000 VND
Toyota Camry 2.5G
Toyota Camry 2.5G – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá khuyến mãi: 1.121.000.000 VND
Toyota Camry 2.5Q
Toyota Camry 2.5Q – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ xăng) – Giá khuyến mãi: 1.282.000.000 VND