Xe Toyota Hilux 2017

Toyota Hilux 2.5E
Toyota Hilux 2.5E MT – (Số sàn, 5 chỗ, động cơ dầu Diesel) – Giá nhà máy: 697.000.000 VND

 

 

 

 

 

 

Toyota Hilux 3.0G
Toyota Hilux 2.8G MT – (Số sàn, 5 chỗ, động cơ dầu Diesel) – Giá nhà máy: 806.000.000 VND
Toyota Hilux 3.0G
Toyota Hilux 2.8G AT – (Số tự động, 5 chỗ, động cơ dầu Diesel) – Giá nhà máy: 870.000.000 VND